Publication

Wat Beweegt de Kiezer. Over de betekenis van weloverwogen en geïnformeerde keuzes voor gezondheid en preventie. Kennissynthese ZonMw

  • Author: Timmermans
  • Journal:
  • Issue:
  • Volume:
  • Pages:

Abstract

Deze kennissynthese over de betekenis van geïnformeerde en weloverwogen keuzes bij keuzes over preventie en gezondheid is geschreven op verzoek van ZonMw met als doel om zicht te krijgen op de wetenschappelijke stand van zaken over processen die ten grondslag liggen aan geïnformeerde keuzes. Verder is het doel zicht te krijgen op de betekenis van geïnformeerde keuzes bij verschillende domeinen van gezondheid en op het onderzoek dat al gedaan is. Mede op basis van deze kennissynthese kan ZonMw bepalen wat dit betekent voor de programmering van onderzoek op het gebied van preventie en gezondheid. In de begeleidingscommissie zaten prof. dr. Anne Stiggelbout (Afdeling Medische Besliskunde, LUMC), prof. dr. Nanne de Vries (Afdeling Gezondheidsvoorlichting, Caphri, UM) en prof. dr. Karien Stronks (Afdeling Sociale Geneeskunde, AMC). Vanuit ZonMw werd de begeleiding gedaan door dr. Margreet Bloemers. De leden van de begeleidingscommissie hebben veel nuttig commentaar geleverd op eerdere versies van de kennissynthese. Ook dr. Laura Zwaan, dr. Liesbeth Claassen en dr. Olga Damman (allen Afdeling Sociale Geneeskunde, EMGO+ Instituut, VUmc) hebben kritisch commentaar gegeven. Interviews met mr. Annemarieke Rendering (Ministerie van VWS), drs. Arjan Lock (RIVM) en dr. Marina Conyn (RIVM) hebben ook bijgedragen aan de bepaling van de betekenis van geïnformeerde keuzes voor preventie en gezondheid.

RISC researches