Linda Douma

Sinds maart 2014 werk ik als promovenda op de afdeling Sociale Geneeskunde van het VUmc. In samenwerking met het RIVM doe ik onderzoek naar de publieke opinie en het besluitvormingsproces omtrent het bevolkingsonderzoek darmkanker. In 2007 heb ik mijn master Sociale Psychologie behaald aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Sinds mijn afstuderen geef ik training/les over kindermishandeling en huiselijk geweld. Samen met Medi Hoes heb ik het boek ‘Handelen bij Kindermishandeling en Huiselijk Geweld; van signalering tot besluit’ geschreven. Voordat ik aan de slag ging bij het VUmc heb ik gewerkt bij Bureau Jeugdzorg (Jeugd-GGz) en Zorgbelang Noord-Holland. Ik heb ervaring met het doen van kwantitatief onderzoek en kwalitatief onderzoek en vind het belangrijk om de doelgroep te betrekken bij het doen van onderzoek en de ontwikkeling & evaluatie van beleid/interventies. Mijn onderzoeksinteresse ligt bij het doen van praktijk gerelateerd onderzoek op het gebied van onder meer besluitvorming, communicatie, preventie, (publieke) gezondheidszorg en kindermishandeling & huiselijk geweld.

Onderzoeksprojecten

Darmkankerscreening
Darmkankerscreening

Publicaties