Nida Gizem Yilmaz

In juli 2017 heb ik mijn studie Management, Policy Analysis, and Entrepreneurship in Health & Life Sciences aan de VU afgerond. Hoewel mijn studie gericht is op het bedrijfsleven, heb ik mij tijdens mijn stages gericht op vraagstukken die meer binnen het sociale domein vallen. Zo ging mijn afstudeerstage over het informatie zoekgedrag van oudere Turkse kankerpatiënten en hun acceptatie van e-Health technologieën. Sinds december 2017 ben ik als junior onderzoeker werkzaam binnen de afdeling Sociale Geneeskunde van het VU Medisch Centrum. Ik werk op het KWF project naar keuzehulpen voor oudere kankerpatiënten. Binnen dit project onderzoek ik in twee aparte experimentele studies hoe we bestaande keuzehulpen voor (1) longkankerpatiënten en (2) borstkankerpatiënten kunnen optimaliseren, zodat deze ook eenvoudiger te gebruiken zijn voor oudere patiënten.

Onderzoeksprojecten

Keuzehulp ziekenhuizen bij borstkanker
Keuzehulp ziekenhuizen bij borstkanker